Loading...
Hi, How Can We Help You?

ELMŰ Érdekel ügyintézés, díjmentes
konzultáció
Teljesítménybővítés , ? energiaszolgáltatói szabványosítás

Mérőhely szabványosítás, teljesítménybővítés

Felmérés, konzultáció

Vegye igénybe szakmai konzultációs lehetőségünket, adja meg elérhetőségeit és kollégánk hamarosan egyeztetés céljából felveszi Önnel a kapcsolatot. Kérésére helyszíni felmérés után díjmentesen elkészítjük a projekt költségvetését is.

  VISSZAHÍVÁST KÉREK!

  Mérőhely szabványosítás, teljesítménybővítés ELMŰ ügyintézés

  Kiterjedt kapcsolatrendszerrel és minősített kollégáink sok éves tapasztalatának segítségével hatékonyan intézzük lakások, házak, és irodák elektromos mérőóráinak teljes körű ügyintézését.A mérőhelyi kivitelezés munkálatai általában 1 nap alatt rövid határidőn belül elvégezhetőek

  A mérőhely szabványosításról kezdőknek.

  Ha mérőhely egyéb alkatrészei tűz, vagy balesetveszély forrása lehet, valamint ha villanyóráját a szolgáltató 1 évnél régebben leszerelte, illetve a villanyóra áthelyezés alkalmával a mérőhelyet szabványosítania kell.

  A mérőhely szabványosítás során a gyakorlatban sok egyéb előírás mellett dupla plombálási lehetőséget biztosító, az áramszolgáltató által elfogadott, tipizált mérőóra szekrényt kell beépíteni.

  A mért és méretlen fővezeték (villanyóra előtti és utáni vezeték), valamint a csatlakozó vezeték (ELMŰ-s hálózat és az ingatlan  közötti vezetékszakasz) és ezek kötéseinek vizsgálatát és szükség esetén cseréjét is el kell végezni.

  A régi,  elöregedett vezetékek kötései meglazulhatnak, ezzel nem csak komoly károkat okozva lakása elektromos eszközeiben, de akár tűz és életveszélyes állapotot is okozhatnak.

  A mérőhely szabványosítás alkalmával egy teljesen zárt, a villanyóra számára dupla plombálási lehetőséget biztosító, tipizált mérőóra szekrény kerül felszerelésre.

  Mérőhely szabványosítás

  Mit jelent a

  GYAKORLATBAN ?

  A mért és a méretlen vezetékek esetleges cseréje illetve a villanyóra számára egy speciális, tipizált mérőóraszekrény beépítésével amely dupla plombálási lehetőséget biztosít az ELMŰ számára.
  Mérőhely szabványosítás

  Mikor lehet

  KÖTELEZŐ ?

  Mérőhely szabványosításra 3 esetben van szükség: ha a villanyóránk alkatrészei tűz vagy bármilyen balesetveszély forrása lehet, ha a szolgáltató több mint egy éve leszerelte a villanyórát, illetve ha a villanyóra áthelyezésére kerül sor.
  Mérőhely szabványosítás

  Ki végezheti

  ENGEDÉLLYEL ?

  Our services are available in affordable prices never pay extra amount after any services.

  Teljesítménybővítés

  A villanyóra kismegszakítójának cseréje nagyobb értékű áramerősségre. Ha új nagy teljesítményű fogyasztót akarunk üzembe helyezni leggyakrabban villanytűzhely és villanysütő, esetleg klíma vásárlásakor, valamint az elektromos berendezések számának növekedésével válik szükségessé a csere. Azokban a társasházakban, ahol a fővezetékek még nem voltak cserélve, nem megfelelő keresztmetszetű, vagy textil szigetelésű vezetékezés található, gyakran nincs lehetőség a teljesítmény bővítésére. Érdemes erről előzetesen tájékozódni a társasház közösképviselőjétől. Mennyibe kerül a teljesítménybővítés? 32 Amper igényléséig alanyi jogon jár, tehát az áramszolgáltató felé nincs költsége, kivéve a 7.328 Ft-os szerelési díjat, melyet utólag fizettet és számláz ki a szolgáltató. 32 Amper feletti igény esetén 3.600 Ft+Áfa/Amper hálózatfejlesztési díj fizetendő. A mérőóra helynek az ELMŰ és a szabványok előírásainak meg kell felelnie, melynek felülvizsgálata, kivitelezése, a műszaki feltételek megteremtése a regisztrált villanyszerelő feladata a költségek pedig a tulajdonost terhelik.

   

  Villanyóra áthelyezés

  Gyakran ütközünk korlátokba, egy  rossz helyen lévő villanyóra miatt. Az ELMŰ előírása alapján csak az általa elfogadott, tipizált mérőóra szekrény szerelhető fel a villanyóra és a mérőhely egyéb berendezései számára. A villanyóra áthelyezéssel egy időben a mérőhely szabványosítását is el kell végezni. A villanyóra áthelyezésekor az MSZ:2019 szabványainak megfelelően lehetőleg lakáson kívül, az utcafront felé néző oldal, társasházak esetében a lépcsőház folyosója. Társasházak esetében ettől eltérni van lehetőség, ha műemlék jellegű épületben található.

  Fontos! Fenti munkák elvégzését és a villanyóra plombáinak eltávolítását 2017. január 1-től kizárólag ajánlott-regisztrált villanyszerelő végezheti.

  • Ideiglenes vagy végleges mérőhely kialakítása
  • Mérőhely szabványosítás, áthelyezés
  • Teljesítmény bővítés
  • Visszakapcsolás ügyintézése
  • Napelemes mérő kialakítás
  • Kártyás mérő igénylés és kialakítás

  ELMŰ ügyintézés menete

  • 1.

   "Áramigény megfogalmazása"

  • 2.

   Igénybejelentés

  • 3.

   Helyszíni felmérés

  • 4.

   Műszaki gazdasági tájékoztaó megküldése

  • 5.

   Feltételek elfogadása, díjfizetés

  • 6.

   Fogyasztói munkák elvégzése, készrejelentés

  • 7.

   Hálózatfejlesztési munkák elvégzése

  • 8.

   Szerződések elkészítése

  • 9.

   Szerződések aláírása, visszaküldése

  • 10.

   Helyszíni munkavégzés

  műszaki ügyek

  Gyakran Ismételt Kérdések

  Az Elmű-Émász energiaszolgáltató leggyakoribb kérdései műszaki ügyekkel kapcsolatban.

  Igénybejelentés benyújtása szükséges, amit kitöltött igénybejelentő nyomtatványon lehet megtenni.

  Igénybejelentés benyújtása szükséges, amit kitöltött igénybejelentő nyomtatványon lehet megtenni.

  Igénybejelentés benyújtása szükséges, amit kitöltött igénybejelentő nyomtatványon lehet megtenni.

  Ideiglenes csatlakozás kiépítésére többnyire olyan esetekben van szükség, amikor az igényelt teljesítményre csak átmenetileg van szükség (pl. építkezés idejére). Az ilyen igények kapcsán – átmeneti jellegük folytán – nincs csatlakozási alapdíj fizetési kötelezettsége az igénylőnek, de a vételezésre határozott időtartamban van lehetősége (a hálózathasználati szerződés megkötésétől számított maximum 12 hónapig), ezt követően a vételezési lehetőséget Társaságunk megszünteti.

  Az ideiglenes csatlakozási ponton túli – nem közcélú – vezetékek létesítése, bontása és ezekkel járó költségek megfizetése ez esetben az Ön feladata, valamint a vezetékek létesítésével és üzemeltetésével kapcsolatos teljes körű felelősség is Önt terheli.

  Az igénybejelentéshez szükséges dokumentumok:

  • az igénybejelentő azonosítására alkalmas dokumentum* (amennyiben nem saját nevében jár el az ügyet intéző személy, úgy az ügyintézésre vonatkozó meghatalmazás);
  • ha az igénybejelentő bérlő, haszonélvező, vagy kevesebb mint 51 %-ban tulajdonos, akkor szükséges az összes tulajdonos és haszonélvező hozzájáruló nyilatkozata;
  • az igénybejelentő nyomtatvány teljes körűen kitöltve, aláírva;
  • az igénybejelentés helyére vonatkozó jogcímet igazoló dokumentum (minden esetben 30 napnál nem régebbi tulajdoni lap másolat, amit adásvételi vagy bérleti szerződés mellé is kérünk benyújtani);
  • új bekapcsolás / ideiglenes bekapcsolás / csatlakozó áthelyezés esetén a villamosenergiával ellátandó terület aktuális állapotának megfelelő, 1 éven belüli nem hivatalos földhivatali térképmásolat (megjelölve rajta a csatlakozás kívánt helyét);
  • ideiglenes bekapcsolás esetén B/M 677 – Nyilatkozat ideiglenes csatlakozást kérő bekapcsoláshoz című nyomtatvány kitöltése.

   

  *Az igénybejelentő azonosítása az alább felsorolt dokumentumokkal lehetséges.

  Magánszemély esetén személyazonosságot igazoló érvényes okmány, amely lehet:

  • személyi igazolvány és lakcímigazoló kártya;
  • útlevél;
  • vezetői engedély.

  Cég vagy gazdálkodó szervezet esetén:

  • egy 30 napnál nem régebbi cégkivonat;
  • a cégjegyzésre jogosult személy aláírási címpéldánya vagy cégbírósági eljárás során benyújtott, ügyvéd által ellenjegyzett aláírás minta;
  • ha nem a cégjegyzésre jogosult jár el, úgy a kellő alakban megadott meghatalmazás.

  Társasház esetén:

  • társasházi alapító okirat vagy ingatlan nyilvántartási lap (nem hiteles tulajdoni lap másolat), amelyen a társasházi alapítási kérelem már érkeztetve van.

  Az igény felmerülése után a legrövidebb időn belül adja be az igénybejelentést.

  Szabadvezetékes közcélú hálózatról választhat szabadvezetékes és földkábeles csatlakozást is, míg földkábeles közcélú hálózat esetén csak földkábeles csatlakozást választhat.

  Szabadvezetékes csatlakozás jellemzői:

  • egyszerűbb, gyorsabb a létesítése;
  • a kialakult hibák könnyebben feltárhatók;
  • ha a nyomvonala mentén fák találhatóak, akkor a gallyazás folyamatos elvégzése feltétel a biztonságos működéshez.

  Földkábeles csatlakozás jellemzői:

  • esztétikusabb az elhelyezés, nem látható a csatlakozó;
  • biztonságosabb üzemeltetés, az időjárási viszonyok kis mértékben érintik a csatlakozót;
  • az igénybejelentéstől számítva kb. 6 hónap a létesítése;
  • a hiba feltárása általában burkolatbontással jár.

  Az igényelhető csatlakozó típusának meghatározása függ a hálózati képtől, a területi viszonyoktól, a kiépített közcélú hálózat lehetőségeitől és a helyi építési szabályozástól.

  Igénybejelentését a következő módokon nyújthatja be:

  személyesen: bármely műszaki ügyintézésre feljogosított ügyfélszolgálati irodánkban;
  levélben: a 1300 Budapest 3. Postafiók 151. illetve a 3501 Miskolc 1, Pf. 99. címre megküldve;
  faxon: a +36 1/238-3848 számra;
  valamint elektronikus formában: az eloszto@elmu.hu vagy eloszto@emasz.hu e-mail címen (az igénylés helyének figyelembe vételével).

  Az igénybejelentés a műszaki-gazdasági tájékoztató elfogadásáig (aláírásáig) Önre nézve semmiféle kötelezettséggel nem jár, valamint díjmentes. A Társaságunk részére fizetendő pontos költségeket a műszaki igénybejelentést követően áll módunkban meghatározni.

  Társaságunk felé fizetendő költségek lehetnek:

  • 32 amper névleges csatlakozási teljesítményig a csatlakozás díjmentes;
  • 32 ampernél nagyobb igény esetén csatlakozási díj (3.600 Ft + ÁFA / amper), illetve csatlakozó vezeték díj (szabadvezeték 30 méter felett 1.200 Ft + ÁFA / méter; földkábel 15 méter felett 4.000 Ft + ÁFA / méter);
  • illetve előfordulhatnak egyéb, ritkábban felmerülő költségek (például: közcélú hálózat létesítés során közcélú vezeték díja, előfinanszírozás költsége), amelyeket a Műszaki Gazdasági Tájékoztatóban (MGT) határozunk meg.

  Társaságunk felé teljesítendő fizetési kötelezettségek kiegyenlítési lehetőségeiről bővebben a „Milyen módon fizethetem meg az MGT-ben szereplő díjakat?” menüpontban olvashat.

  A villanyszerelő vállalkozás felé fizetendő költségek a megrendelő és a villanyszerelő vállalkozás között létrejövő megállapodás szerint történik (például: mérőhely, mért és méretlen fővezeték kiépítés díja, stb.).

  Az igénybejelentés alapján munkatársaink elkészítik Önnek a szükséges műszaki és gazdasági feltételeket tartalmazó írásos tájékoztatónkat (továbbiakban: MGT), amelyet ezután eljuttatnak Önhöz. Az MGT áttanulmányozása után – amennyiben azzal egyetért –, kérjük annak elfogadását, illetve a leírtak teljesítését (pl: mérőhely kialakítása, csatlakozási díj befizetése, a szükséges dokumentumok benyújtása).

  Az igénybejelentés az MGT elfogadásáig (aláírásáig) Önre nézve semmiféle kötelezettséggel nem jár, valamint díjmentes.

  A megküldött MGT elfogadására a keltezéstől számított 3 hónap áll rendelkezésére. Az elfogadott MGT-t eljuttathatja bármelyik igénybejelentés fogadására megadott csatornánkra. Az elfogadást követően 1 év áll rendelkezésre a szerződések megkötésére.

  Amennyiben az MGT kiadását követő 3 hónapon belül nem fogadja el ajánlatunkat, úgy ügyét a határidő lejártával lezártnak tekintjük. A határidő lejártát követően Önnek – amennyiben a továbbiakban is élni kíván igényével – új igénybejelentést kell benyújtania, ismételten csatolva a szükséges dokumentumokat.

  Ha az MGT tartalmaz az igénybejelentő által elvégzendő létesítési feladatot, akkor annak kivitelezése az Ön által megbízott regisztrált szerelő vagy vállalkozás feladata. Az ELMŰ-ÉMÁSZ Társaságcsoport által ajánlott vállalkozók névsoráról és elérhetőségeikről

  • ügyfélszolgálati irodáinkon;
  • az Áramkapocs internetes oldalon;
  • vagy a +36 1/238-38-38, illetve +36 46/535-535 telefonszámokon kaphat felvilágosítást.

  Az elvégzett kivitelezést a “Mit kell tennem, ha a villanyszerelő elvégezte az MGT-ben előírt munkát?” menüpontban leírtaknak megfelelően kérjük, jelezze felénk.

  A villamos energia bekapcsolásának feltétele a szerződések megkötése. A szükséges szerződésekről bővebben a “Milyen szerződéseket kell megkötnöm?” menüpontban kaphat információt.

  Társaságunk szolgáltatási területén plombabontással járó mérőhelyi munkák elvégzésére – előzetes bejelentési kötelezettség mellett – csak az ELMŰ-ÉMÁSZ Társaságcsoport által ajánlott szerelők jogosultak. Ezek a szerelők természetesen új mérőhelyek kivitelezésére is jogosultak.

  Az ajánlott szerelők közötti keresésre és a tőlük történő ajánlatkérésre az aramkapocs.hu internetes oldalon van lehetőség, ahol az ajánlott szerelők munkájának minőségét a szerelést követően értékelni is tudja.

  A mérőhelyi munkavégzés további költségeit az ajánlott szerelő és a megrendelő között létrejött megállapodás szerint kell rendezni, amely megállapodás Társaságunk hatáskörén kívül esik.

  Az ajánlott vállalkozókról és elérhetőségeikről

  • ügyfélszolgálati irodáinkon;
  • az Áramkapocs internetes oldalon;
  • vagy a +36 1/238-38-38, illetve +36 46/535-535 telefonszámokon kaphat felvilágosítást.

  Amennyiben a regisztrált villanyszerelő vállalkozó rendelkezik Öntől meghatalmazással, az ügyintézésben is segítséget tud nyújtani.

  A szabványos mérőhely kialakítását a regisztrált villanyszerelők / vállalkozások, az MGT-ben meghatározott módon és az Önnel való megegyezés / szerződés értelmében végzik el.

  Az Ön által benyújtott műszaki igénybejelentés alapján Társaságunk elvégzi a szükséges vizsgálatokat, amely során megállapítja, hogy az energiaigény kielégítéséhez milyen intézkedés szükséges a hálózaton.

  • Szabadvezetékes új csatlakozás ill. új ideiglenes csatlakozó esetén: ha a műszaki-gazdasági tájékoztatóban foglalt műszaki és gazdasági feltételek teljesültek, a csatlakozási díjak megfizetése megtörtént, valamint a kereskedelmi és a hálózati szerződések is megkötésre kerültek, a mérőhelyi munka egy előre egyeztetett időpontban 8 napon belül elvégzésre kerül.
  • Teljesítményváltozás esetén: ha a műszaki-gazdasági tájékoztatóban foglalt műszaki és gazdasági feltételek teljesültek, a csatlakozási díjak megfizetése megtörtént, valamint a bekapcsoláshoz szükséges (kereskedelmi és/vagy hálózati) szerződések is megkötésre kerültek, a mérőhelyi munka egy előre egyeztetett időpontban 8 napon belül elvégzésre kerül.
  • Új földkábeles csatlakozás esetén: ha a műszaki-gazdasági tájékoztatóban foglalt műszaki és gazdasági feltételek teljesültek, a csatlakozási díjak megfizetése megtörtént, valamint a kereskedelmi és a hálózati szerződések is megkötésre kerültek, a mérőhelyi munka egy előre egyeztetett időpontban 8 napon belül elvégzésre kerül.

  Társaságunk mindent megtesz a folyamat minél gyorsabb végrehajtásáért, de földkábeles csatlakozás igénylése esetén kérjük, az alábbiakat is vegye figyelembe:

  • a hatósági engedélyezési eljárások rendszerint hosszú ideig tartanak, emiatt a földkábeles csatlakozó tervezésének és létesítésének átfutási ideje kb. 6 hónap;
  • a földkábel létesítése csak megfelelő időjárási körülmények között és az Önkormányzatok munkavégzési engedélyével végezhető, ezért általában november 15. és március 15. között ilyen jellegű munkavégzés nem minden esetben lehetséges.

  Kérjük, hogy a fentiek alapján a kellemetlenségek elkerülése érdekében időben juttassa el hozzánk energiaigényét!

  A regisztrált villanyszerelő / vállalkozó a mérőhely kialakításáról egy ún. csatlakozó műszaki dokumentációt állít ki 2 példányban (B/M 345. számú nyomtatvány), mellyel igazolja, hogy a munkavégzés és a mérőhely kialakítása az előírt szabványok és műszaki előírások figyelembevételével készült, valamint tartalmazza a jellemző műszaki paramétereket.

  Ezzel a dokumentummal a „Mit kell tennem, ha a villanyszerelő elvégezte az MGT-ben előírt munkát?” menüpontban leírtaknak megfelelően kérjük, a további ügyintézés érdekében keresse fel társaságunkat a megadott elérhetőségek egyikén.

  A Társaságunk felé fizetendő díjak rendezésére az alábbi lehetőségeket biztosítjuk:

  • készpénz átutalási befizetésként (csekk);
  • átutalással;
  • illetve Ügyfélszolgálati irodáinkon bankkártyával.

  Társaságunk a számviteli előírásoknak megfelelően számlát csak a pénzügyi teljesítést követően tud kiállítani.

  .

  A mérőhely és egyéb, MGT-ben előírt szükséges műszaki feltételek kialakítását követően a csatlakozó műszaki dokumentációval szíveskedjen felkeresni ügyfélszolgálatunkat az alábbiak miatt:

  • az MGT elfogadása – amennyiben még az elfogadási határidőn belül van, és ezt megelőzően nem juttatta vissza Társaságunknak az elfogadott MGT-t;
  • hálózati szerződések megkötése;
  • MGT-ben szereplő díjtételek kiegyenlítése;
  • mérőszerelési munka megrendelése;
  • valamint a szerelés időpontjának egyeztetése céljából.

  Az MGT mindenképpen kiterjed az alábbiakra:

  • szükség van-e közcélú hálózat létesítésére vagy bővítésére;
  • szükség van-e csatlakozó berendezés létesítésére vagy bővítésére;
  • a villamos energia hálózati csatlakozási díjak meghatározásának szempontjairól, a díjak elemeiről, mértékéről és alkalmazásuk szabályairól szóló 15/2016. (XII. 20.) MEKH rendelet alapján fizetendő díjakra;
  • a javasolt csatlakozási pont feszültségszintjére és megnevezésére;
  • szükség van-e csatlakozó berendezés terv / villamos terv készítésére és benyújtására;
  • a kereskedelmi ill. hálózathasználati díj elszámolásának típusára (idősoros vagy profilos);
  • a várható elosztói árszabásra;
  • a távleolvasás szükségességére;
  • a hálózatra csatlakozáshoz szükséges dokumentumokra;
  • a tájékoztatóban foglalt ajánlat érvényességi idejére.

  A megküldött MGT elfogadására a keltezéstől számított 3 hónap áll rendelkezésére, elfogadás hiányában új igénybejelentést szükséges benyújtani. Az elfogadott MGT-t eljuttathatja bármelyik igénybejelentés fogadására megadott csatornánkra.

  .

  A bekapcsoláshoz minden esetben szükséges az alábbi szerződések megkötése / megléte:

  • Villamos energia vásárlási szerződés / befogadó nyilatkozat: az Ön által választott kereskedővel szükséges megkötni a szerződés. A szerződéskötés igazolására a kereskedő befogadó nyilatkozatot állít ki, melyet a hálózati szerződések megkötésekor be kell mutatnia Társaságunknak.
  • Hálózatcsatlakozási szerződés: részletesen rögzítésre kerül benne a csatlakozási pont, ami egyben a tulajdoni határ, a rendelkezésre álló teljesítmény és a csatlakozási pontok darabszáma. A rendelkezésre álló teljesítmény olyan vagyoni értékű jog, ami a felhasználási hellyel együtt ruházható át és az adott csatlakozási ponton vehető igénybe. A hálózatcsatlakozási szerződés önmagában villamos energia vételezésre nem jogosít.
  • Hálózathasználati szerződés: részletesen rögzítésre kerül benne a szerződött teljesítmény, a hálózathasználati tarifa és az elszámolás módja (idősoros vagy profilos). Villamos energia vételezésre csak villamosenergia-kereskedelmi szerződéssel együtt jogosít fel!